Rachela Slegh-Imperator

Afhankelijk zijn van anderen hoort bij het opgroeien, bij ‘opgevoed worden’ en ‘bij jezelf ontwikkelen’.

 

Maar…….. U/JIJ kunt het!

Soms heeft een kind met een leer- of gedragsstoornis extra zorg nodig. Het is dan belangrijk om te weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is. Met de informatie in deze folder maakt u kennis met Praktijk Rachela, een kleinschalige zorgaanbieder in Nijkerk en omgeving.

Onderwijs en Jeugdhulp in één

Praktijk Rachela is een kleinschalige praktijk die hulpverlening biedt in het onderwijs en in de jeugdhulp, de gedachte is dat onderwijs en jeugdhulp niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarnaast biedt Praktijk Rachela in beide sectoren hulp aan. Praktijk Rachela werkt met kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van anderen. Mijn overtuiging is dat een ieder de juiste zorg ontvangt. Het is vaak een puzzel om dit voor elkaar te krijgen en gelukkig lukt het over het algemeen om de puzzel compleet te krijgen. Ontdek waarom ik als orthopedagoog voor u het ontbrekende puzzelstuk kan zijn.

Mijn werkzaamheden als orthopedagoog

Als orthopedagoog help ik kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis/-probleem en hun gezinnen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doe ik in het onderwijs, de jeugdhulp en jeugd-ggz. Als orthopedagoog kijk ik naar alle relaties tussen een het kind/de jongere en de opvoeders, thuis, op school of in een instelling. Immers elke relatie kan onderdeel van het probleem zijn. Misschien ook wel de oplossing. Mijn doel is de ander zo zelfredzaam mogelijk te maken, zodat hij/zij mee kan doen.

Verbinder

Mensen beschrijven mij als een verbinder. Binnen mijn werkzaamheden probeer ik een verbinding met anderen te maken. Ik ben iemand die de specifieke behoefte en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en hun omgeving in kaart brengt en verbetert door de inzet van wetenschappelijke inzichten en aanpakken. Dit kan ik omdat ik een wetenschappelijk geschoolde expert ben in opvoed- en ontwikkelrelaties. Om die reden kan ik als orthopedagoog dat ene ontbrekende puzzelstuk zijn dat de andere stukken met elkaar verbindt.

Mijn expertise

Ik werk vanuit persoonlijk contact met kinderen, jongeren en volwassenen en lever maatwerk (verbinding maken). Iedereen is uniek en ervaart situaties op een eigen manier. Ik begeleid en coach ouders, leerkrachten en andere begeleiders in het beter omgaan met verschillen thuis, op school, binnen een organisatie of sportclub.

Praktijk Rachela betrekt de totale context in het traject en werkt indien nodig met professionals uit verschillende werkvelden.

Ik kan u ondersteunen

Neem gerust contact met Praktijk Rachela op voor ondersteuning in uw persoonlijke situatie. Het kan gaan om ondersteuning in complexe situaties, bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken (angst, autisme, dyslexie, dyscalculie), rouw.

Praktijk Rachela is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Hun beroepscode is voor Praktijk Rachela leidraad in het uitvoeren van de werkzaamheden.

Het aanbod van Praktijk Rachela


Curatief

Ondersteuning in geval van o.a. leerproblemen zoals moeite met spelling, lezen of rekenen; gedragsproblemen zoals ADHD, een autismespectrumstoornis; rouwverwerking in geval van de dood of een scheiding.

Preventief

Naast het ondersteunen bij problemen, biedt Praktijk Rachela ook preventieve ondersteuning aan. Denk aan opvoedkundige ondersteuning in de vorm van “Opvoeden is samenspel©, een ontmoetingsmoment samen met andere ouders.

Naast orthopedagoog ben ik ook remedial teacher, co-teacher en coach rouwverwerking.

Wie is Rachela?

Ik ben Rachela Slegh-Imperator, geboren in 1967 op Curaçao, de Nederlandse Antillen. Vanaf mijn twintigste woon ik in Nederland.

Na de middelbare school op Curaçao ben in naar Nederland gekomen om te studeren. Tijdens mijn banen heb ik gekozen om mij te specialiseren. Hiertoe heb ik verschillende studies op zowel HBO- als universitair niveau gevolgd.

Ik ben in staat om te ondersteunen wanneer zich specifieke zorgbehoeften van kinderen, adolescenten en hun omgeving in de opvoeding of ontwikkeling voordoen.

Daarnaast ben ik in staat om problematische opvoedingssituaties te analyseren en te beïnvloeden. Bepakt met wetenschappelijke inzichten en academische en klinische competenties geef ik in deze situaties advies, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Als orthopedagoog lever ik een belangrijke bijdrage aan preventie en het onderzoeken van praktijkgerichte zorgvragen rond kind en jeugd. Mede dankzij mij kunnen kinderen, jeugdigen, hun opvoeders en de systemen om hen heen zo goed mogelijk functioneren.

Extra informatie

Wil je contact met Rachella?

Mail naar rachella@flowcooperatie.nl