Sabina Krijger

De Kinderhoeksteen begeleidt kinderen en hun gezin bij het leren omgaan met een ingrijpende gebeurtenis. Samen brengen we rust, orde en overzicht aan in de chaos van emoties, zodat zij verder kunnen leven met het verlies.

Rouw- en verliesbegeleiding

Iedereen is uniek en elke situatie vraagt om een andere aanpak. De Kinderhoeksteen maakt gebruik van verschillende werkvormen zoals tekenen, muziek, spel, schrijven. Na een persoonlijk ontmoetingsgesprek kijken we past bij jou of jullie. Wij bieden altijd een luisterend oor en beantwoorden u vragen rondom het rouw- en verlies. Samen is voor mij de sleutel, je moet het wel zelf doen maar niet alleen.

Hulp voor het hele gezin

Het is mijn missie om kind en het gezin een stap in de goede richting te helpen, zodat zij allen op hun eigen wijze leren omgaan met het verlies en verdriet en de verbinding met elkaar daardoor niet verliezen.

Weerbaarheidstraining

Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Weerbaarheid betekent dat je leert om in een spannende of oneerlijke situatie bewust te handelen, te kiezen en daarbij zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen. De training is voor kinderen van 7 tot 13 jaar.

Voor organisaties

De Kinderhoeksteen biedt diverse soorten begeleiding en advies aan organisaties waaronder scholen:
Begeleiding voor de leerkracht (individueel of in teamverband)
Begeleiding voor leerlingen (klassikaal)
Hulp bij het opstellen of herzien van het rouwprotocol

Lezing, workshop of ouderavond rondom het thema ‘Kind en verlies’.

Wie is Sabina Krijger?

Als erkend Rouw- en verliesbegeleider bied ik ambulante medische rouwbegeleiding voor kind en gezin om hen te helpen rust orde en overzicht te krijgen in de chaos van emoties. Ook ben ik als kinderverpleegkundige werkzaam in de thuiszorg voor ernstig zieke kinderen.

Uit eigen ervaring weet ik dat een ingrijpende gebeurtenis je diep van binnen raakt. De kracht om door te gaan, bij welk probleem dan ook, zit in je. Ik heb de Kinderhoeksteen opgericht om kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen deze kracht te benutten en hen te begeleiden bij het omgaan met rouw en verlies.

Extra informatie

Wil je contact met Sabina?

Mail naar sabina@flowcooperatie.nl