Tineke Willekes

 

Kinderpraktijk COOL heeft expertise bij de spraak, taal & leesontwikkeling van alle kinderen!

Als dyslect weet ik hoe het is om naar woorden te moeten zoeken of lees en spellingsproblemen te hebben. Het heeft mij altijd gemotiveerd om te blijven proberen en te leren. Als één van de eerste dyslecten behaalde ik in 2010 mijn Master Special Educational Needs Taal & Dyslexie.Ondertussen heb ik mijn expertise op taal en leesgebied nog verder uitgebreid.

Begrijp je niet wat je baby of peuter wil?

Voor een beter contact met je baby of peuter, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door baby en kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd.

Wil je graag begeleiding voor je kind met Downsyndroom?

Na het werken op een cluster 3 school ben ik mij gaan verdiepen in kinderen met downsyndroom. Ondertussen heb ik diverse cursussen en opleidingen gevolgd om jou en je baby, peuter, kleuter of schoolkind te begeleiden in de spraaktaal en leesontwikkeling, maar ook bij de denkontwikkeling.

Heeft jouw kind moeite met lezen, spellen of begrijpen van de Nederlandse taal?

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig Wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe. Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt.

Wil jij extra (communicatie) tools zodat ieder kind verstaanbaar is, er bij hoort en begrepen wordt in je klas?

Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, begrepen worden, motivatie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten, blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

Extra informatie

Wil je contact met Tineke?
Mail naar tineke@flowcooperatie.nl