Tineke Willekes

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken wanneer ze vastlopen in de communicatie,
dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook:
Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!

Mijn ervaring is dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, in staat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke en/of cognitieve beperkingen.

Welk steun kan ik bieden?

Ik kan kinderen laten ervaren wat hun talent is. Ieder kind heeft talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig heeft talent geen beperking. Wanneer je kind zich weer verstaanbaar kan maken en zich gehoord en begrepen voelt , groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt zich een positief zelfbeeld. Mijn passie is dat ieder kind ervaart hoe waardevol en uniek het is. Ik geef diverse begeleidingsvormen of trainingen aan om het talent van uw kind zichtbaar te maken.

Waar komt de naam Kinderpraktijk COOL vandaan?

Omdat het staat voor die geweldig leuke en stoere kikker, die graag de wereld om zich heen ontdekt.  Waarbij ik hoop dat kinderen die in mijn praktijk geweest zijn, net zo prachtig in het leven mogen staan en ook mooie sprongen mogen maken.  Het staat voor de letters C O O L die elk op zich een onderdeel van mijn bedrijf vormen.

Coaching van  sociaal-emotionele weerbaarheid

Ondersteuning met gebaren (NmG)

Onderwijs  begeleiding Nederlandse taal

Leesontwikkeling

Coaching van sociaal-emotionele weerbaarheid

Kinderen staan steviger in hun schoenen met de Coole Kikker training. Een Coole Kikker kan goed met andere kinderen omgaan, komt ook voor zichzelf en anderen op en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten.

Hoe doe je dat? Wat doe je als een kind je uitscheldt? En als je ziet dat een ander kind gepest wordt? Hoe pak je het aan als je vrienden wilt maken? Ieder kind krijgt wel eens te maken met dit soort vragen. Maar lang niet ieder kind is zo’n coole kikker die gemakkelijk met zulke situaties kan omgaan.

Ondersteuning met gebaren NmG

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevorderen, maar ook dat gebarende kinderen, wanneer ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.

Babygebaren is een methode om met jouw baby te communiceren door de gesproken taal te ondersteunen met gebaren. Alle gebaren zijn afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal; dus zonder verzonnen gebaren of gebarentaal uit een andere land te gebruiken.

Onderwijsbegeleiding Nederlandse taal

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Je kind is gestrest hierdoor. Je kind heeft hoofd of buikpijn of haalt onvoldoendes terwijl het wel veel tijd er aan besteed heeft.

Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, motivatie, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten, blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

Leesontwikkeling

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs. Als Master Special Educational Needs in Taal & dyslexie kan ik zorg dragen voor adequate begeleiding op maat. Niet alleen in het reguliere onderwijs ook in speciaal onderwijs heeft Kinderpraktijk COOL ruime ervaring. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Graag laat ik het kind plezier in het lezen ervaren! Leesmotivatie is van belang om een kind een goede lezer te laten worden.‘ Wanneer een kind niet van lezen houdt heeft het nog niet het juiste boek onder ogen gehad!’

Extra informatie

Wil je contact met Tineke? Dan kan je haar mailen via tineke@flowcooperatie.nl of bellen via 088 – 06 00 321.