Skip to main content

Ambulant begeleider

Claudia Benmesahel-Kruidbos

Leer denken in mogelijkheden

Als kinderen tegen problemen aanlopen, zijn er diverse mogelijkheden om hen te helpen. Veel methodes zijn echter gebaseerd op het “leren” en niet op de ontwikkeling van het leren.
Binnen de Interactie kijkt Claudia als Positief Ontwikkelingspsycholoog op een andere manier naar kinderen en zorgt voor de ontwikkeling van het “leren” leren.

Mediërend Leren®

Mediërend Leren® is een methodiek die zich richt op de ontwikkeling van het kind, in plaats van alleen op het leren en het probleem. We gebruiken de ‘Cognitieve Functies’ van Stibco. Bij ons doet het kind niets fout, maar maakt het fouten en daarvan kan het leren. We volgen het denken van het kind, sluiten daarbij aan en helpen uw kind zo om zijn doel te bereiken.

Onderscheidend

We werken vanuit het kind zelf en zijn open en transparant naar het kind toe. Leeftijd en etiket zijn niet leidend, de mogelijkheden van het kind wel. Daarnaast zijn bij ons de ouder(s) aanwezig tijdens sessies. Het kind moet het immers zonder ons kunnen en dat kan niet zonder de hulp van de ouders. Uiteraard werken we nauw samen met school. Waar anderen zeggen systemisch te werken doen wij dit door samen met het kind en de ouders te werken.
In principe hebben alle kinderen baat bij Mediërend Leren®. Kinderen die bij ons komen hebben soms een diagnose AD(H)D, sociale en/of emotionele problemen, hoogbegaafdheid, dyslexie of er spelen opvoedkwesties. Een kind is gelukkig meer dan zijn diagnose. We zetten de talenten van het kind in om het eigen probleemoplossend vermogen te vergoten.

Als ontwikkelingspsycholoog ben ik betrokken, transparant en oplossingsgericht.
Mijn aanpak is duidelijk, nuchter, professioneel en vooral praktisch.
Ik beschik over meer dan 25 jaar kennis en ervaring op het gebied van Ontwikkelings-Psychologie. De basis hiervan is Mediërend Leren®
Aandacht en humor zijn belangrijke voorwaarden om ouders en kinderen te begeleiden. Het doel is inzicht bieden, ondersteunen en begeleiden naar verandering en verbetering.
Binnen het gebied van hoogbegaafdheid richten wij ons voornamelijk op de UHB kinderen (145+)
Daarnaast nemen wij IQ testen af en zijn wij bevoegd om Dynamic Assessments af te nemen.

Extra informatie

Wil je contact met Claudia? Mail naar claudia@flowcooperatie.nl

Ga naar de inhoud