Skip to main content

Gezinscoach

Kim Gerrits

Mijn naam is Kim Gerrits en ik ben ambulant zorgverlener voor gezinnen.

Ik werk vanuit mijn eigen praktijk Kim Gerrits.

Waar kun je bij mij voor terecht?

Sociale en/ of emotionele problematiek, gedragsproblematiek (stoornissen), opvoed- en relatieproblemen.

Wanneer er contact wordt opgenomen voor hulp of begeleiding dan bekijk ik dit (bijna) altijd gezinsbreed. Dit is een vorm van systemisch werken. Alle leden van het gezin worden betrokken bij het proces van herstel. Wanneer alle gezinsleden betrokken zijn ontstaat er vaak direct een vorm van rust. Het probleem, de situatie of de zorg die er speelt wordt door iedereen gedragen. Systemisch gezien creëren we daarmee al een verschuiving.

Wanneer je gezinsbreed, dus systemisch werkt, dan vraagt dat van mij dat ik bekend ben met meerdere methodieken of werkvormen om gezinnen of gezinsleden te helpen met hun proces. Ieder proces vraagt zijn eigen manier van herstel.

Een greep uit mijn werkvormen:

Systemische benadering a.d.h.v. familieopstellingen, poptalk, creatieve – en lichaamsgerichte technieken, mindset-training en nog veel meer.

Extra informatie

Wil je contact met kim? Mail dan naar kim@flowcooperatie.nl

Ga naar de inhoud