Skip to main content

Rouw- en verliesbegeleider

Mirella Berghuis

In mijn praktijk Rouwkracht begeleid ik kinderen en jongeren die te maken krijgen met rouw en verlies. Kinderen kunnen geconfronteerd worden met verschillende soorten verlies, zoals een ernstige ziekte, overlijden van een dierbare en een scheiding zijn een paar voorbeelden die voor kinderen heftig zijn om mee te maken. Het is daarom ook niet vreemd dat zij in deze situaties soms verstrikt raken in hun emoties en gevoelens hierover.

Rouwen om een verlies is zwaar voor iedereen en kinderen moeten het harde werk van rouwen naast hun ‘normale’ ontwikkeling doen. Zij hebben in hun omgeving een vangnet nodig van steunende volwassenen en vrienden, hierdoor kunnen zij vaak zelf de nodige stappen in het rouwproces doorlopen.

In sommige gevallen is het lastig voor de mensen om hen heen om deze steun te bieden, bijvoorbeeld als je zelf veel verdriet hebt en daardoor minder beschikbaar bent. Tevens kan het zijn dat je kind gedrag vertoont waar je zorgen over hebt, bijvoorbeeld:

  • extreem bang om anderen te verliezen,
  • niet willen praten over de overledene,
  • terugval in ontwikkeling,
  • uitvluchten zoeken in ongezonde dingen,
  • gedragsveranderingen die niet passen bij een normale ontwikkeling.

Hierbij kan het goed zijn om contact te zoeken met een deskundige op het gebied van rouwverwerking.

Mijn begeleiding

Tijdens mijn werk als kinderverpleegkundige in de thuiszorg heb ik regelmatig gewerkt met gezinnen waarin het kind ernstig ziek was en heb ik ervaren dat het belangrijk is om bij begeleiding aandacht te besteden aan het hele gezin. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ouders zijn heel belangrijk voor hun kind, zeker tijdens de verwerking van een verlies. Dit is de reden dat ik ook kijk naar de ouder(s) en eventuele broers en zussen van het kind. Hierdoor komt er ruimte voor de rouwverwerking van alle gezinsleden en dit zorgt weer voor wederzijds begrip en onderlinge steun aan elkaar. Vooral in een periode van ernstige ziekte en verlies is verbonden zijn met elkaar van belang.

Tijdens mijn begeleiding kijk ik met de kinderen naar hun verlies en wat dat voor ze betekent, ik besteed aandacht aan de vragen die ze hebben en zet samen stappen om het verlies een plek in hun leven te geven. Ik geef ze handvatten, zodat ze op eigen kracht weer verder kunnen. Kinderen zijn veerkrachtig en kunnen vaak zelf goed bedenken hoe ze dingen voor zichzelf oplossen, maar ze hebben soms iemand nodig die even met ze meedenkt. Bij mijn begeleiding maak ik gebruik van creatieve middelen, de kracht van metaforische verhalen en sluit aan bij de interesses van het kind, zodat ze zich op hun gemak voelen. Samen met het kind en de ouders bekijk ik wanneer de begeleiding afgesloten kan worden, dit wordt altijd in overleg gedaan en goed voorbereid.

Extra informatie

Wil je contact met Mirella? Mail naar mirella@flowcooperatie.nl

Ga naar de inhoud