Skip to main content

NVO Orthopedagoog-Generalist

Rachela Slegh-Imperator

Afhankelijk zijn van anderen hoort bij het opgroeien, bij ‘opgevoed worden’ en ‘bij jezelf ontwikkelen’.

Maar……..U/JIJ kunt het!

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Het is dan belangrijk om te weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is. Door deze informatie maakt u kennis met Praktijk Rachela, een kleinschalige zorgaanbieder in Nijkerk, Zeewolde en omgeving.

Onderwijs en Jeugdhulp in één

Praktijk Rachela is een kleinschalige praktijk die hulpverlening biedt in het onderwijs en in de jeugdhulp, vanuit de gedachte dat onderwijs en jeugdhulp niet los van elkaar gezien kunnen worden. Praktijk Rachela biedt in beide sectoren hulp aan. Praktijk Rachela werkt met kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van anderen maar ook met hun opvoeders. Mijn overtuiging is dat door maatwerk te bieden de ander de juiste zorg ontvangt. Het is vaak een puzzel om dit voor elkaar te krijgen en gelukkig lukt het over het algemeen om de puzzel compleet te krijgen. Samen met u ga ik als Orthopedagoog-Generalist en Psycholoog op zoek naar het ontbrekende puzzelstuk en/of de oplossing. Mijn doel is de ander zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Verbinder

Mensen beschrijven mij als een verbinder. Binnen mijn werkzaamheden probeer ik een verbinding met anderen aan te gaan. Ik ben iemand die de specifieke behoefte en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun omgeving in kaart brengt en verbetert door de inzet van wetenschappelijke inzichten en aanpakken. Dit kan ik omdat ik wetenschappelijk geschoold ben in opvoed- en ontwikkelrelaties. Om die reden kan ik als Orthopedagoog-Generalist en Psycholoog dat ene ontbrekende puzzelstuk zijn dat de andere stukken met elkaar verbindt.

Mijn expertise

Ik werk vanuit persoonlijk contact met kinderen, jongeren en volwassenen en lever maatwerk (verbinding maken). Iedereen is uniek en ervaart situaties op een eigen manier. Ik begeleid en coach ouders, leerkrachten en andere begeleiders in het beter omgaan met verschillen thuis, op school, binnen een organisatie of sportclub.
Praktijk Rachela betrekt de totale context in het traject en werkt met andere professionals uit verschillende werkvelden.

Ik kan u ondersteunen

Neem gerust contact met Praktijk Rachela op voor ondersteuning in uw persoonlijke situatie. Het kan gaan om ondersteuning in complexe opvoedsituaties, bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken (angst, autisme, dyslexie, dyscalculie), rouw, scheiding, trauma, et cetera.
Praktijk Rachela is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Hun beroepscode is voor Praktijk Rachela leidraad in het uitvoeren van de werkzaamheden.

Het aanbod van Praktijk Rachela

Curatief

Ondersteuning in geval van o.a. leerproblemen zoals moeite met spelling, lezen of rekenen; gedragsproblemen zoals ADHD, een autismespectrumstoornis; rouwverwerking in geval van de dood of een scheiding.

Preventief

Naast het ondersteunen bij problemen, biedt Praktijk Rachela ook preventieve ondersteuning aan. Denk aan opvoedkundige ondersteuning in de vorm van “Opvoeden is samenspel©”, een ontmoetingsmoment samen met andere ouders.

Wie is Rachela?

Ik ben Rachela Slegh-Imperator, geboren op Curaçao, de voormalige Nederlandse Antillen. Na de middelbare school op Curaçao ben in naar Nederland gekomen om te studeren. Tijdens mijn verschillende banen heb ik gekozen om mij te specialiseren. Hiertoe heb ik verschillende studies op zowel HBO- als universitair niveau gevolgd.
Ik ben in staat om te ondersteunen wanneer zich specifieke zorgbehoeften van kinderen, adolescenten en hun omgeving in de opvoeding of ontwikkeling voordoen.
Daarnaast ben ik in staat om problematische opvoedingssituaties te analyseren en te beïnvloeden. Bepakt met wetenschappelijke inzichten en academische en klinische competenties geef ik in deze situaties advies, ondersteuning, behandeling en begeleiding. Als Orthopedagoog-Generalist lever ik een belangrijke bijdrage aan preventie en het onderzoeken van praktijkgerichte zorgvragen rond kind, jongere en (jong)volwassenen. Ik ondersteun kinderen, jeugdigen, hun opvoeders en de systemen om hen heen zo goed mogelijk in hun functioneren.

Extra informatie

Wil je contact met Rachela? Mail naar rachela@flowcooperatie.nl

Ga naar de inhoud