Skip to main content

Dyslexie en gebarenondersteuning

Tineke Willekes

Kinderpraktijk COOL is er voor kinderen van 0 tot en met 16 jaar en hun ouders. Kinderpraktijk COOL begeleidt kinderen die niet lekker in hun vel zitten, zich onzeker, gefrustreerd, verdrietig of onbegrepen voelen. Soms lukt het even niet en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Dit merk je door: onzekerheid, slecht eten of slapen, faalangst, negatief zelfbeeld, problemen met sociale vaardigheden, moeite met weerbaarheid, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen of het kind heeft te maken met pesten. Deze kinderen zijn regelmatig bang, boos of hebben moeite met het uiten van hun emoties. Graag Kijkt Kinderpraktijk COOL over de schouder mee met ouders om samen door oplossingsgerichte begeleiding en coaching u weer op weg helpen!
Kinderpraktijk COOL is er ook voor ouders die vast lopen in de spraak-taalontwikkeling van hen waardoor hun kind niet in balans is.

Met behulp van onze expertise in de taal/ leesontwikkeling en jarenlange ervaring in het (speciaal) basisonderwijs, zien we kinderen op allerlei fronten zich ontwikkelen. We denken graag in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Gelukkig heeft talent geen beperking!
Ik kijk naar wat het kind nodig heeft en pas de begeleiding aan op de behoefte van het kind.

Ik werk met de volgende interventies en methodieken:

Vriendenprogramma: Het programma voor kinderen en jongeren om te werken aan een growth mindset, piekeren en angsten de baas te worden, weerbaarder te worden, stress en spanning aan te pakken en emotionele veerkracht op te bouwen.

KindInBeweging: ervaringsgericht werken doormiddel van bewegings-, lichaamsgerichte en creatieve opdrachten.

Kleine stapjes: ontwikkelingsstimulering programma voor kinderen met het down syndroom, ontwikkelingsachterstand of LVB.

Leespraat: is een methode waarbij de ontwikkeling van praten en lezen hand in hand gaat. De leesdoelen zijn steeds gekoppeld aan de communicatiedoelen.

Remediƫrende methode Taal in Blokjes: dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Deze wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.

De methodiek Begeleid Hardop Lezen : deze is bedoeld voor zwakke technische lezers vanaf leerjaar 4. Het gaat om leerlingen die na de fase van het aanvankelijk leesonderwijs niet genoeg vooruit gaan met technisch lezen: ze blijven hardnekkig langzaam lezen of ze lezen met erg veel fouten.

Nederlands met Gebaren: Methodiek die de Nederlandse taal combineert met de Nederlandse Gebarentaal (NG) en visueel maakt wat er gezegd wordt.

Extra informatie

Wil je contact met Tineke? Mail dan naar Tineke@flowcooperatie.nl

Ga naar de inhoud